DOULA mai - synnyttäjä / vauva / perhe / yhteisö

iskulause

 
DOULA mai - Turku ja Turun seutu

- Tukea synnytykseen, imetykseen ja kantovälineiden käyttöön -

Doula mai, Tuuli - Turku ja Turun seutu


 Olen Tuuli Puolimatka, kahden lapsen äiti, yrittäjä, doula, imetysohjaaja ja kantovälineohjaaja, jolla on tutkijatausta.


> 
Doulapalvelut (synnytys- ja perhedoula, imetystuki)
MITEN MINUSTA TULI MINÄ. 

 

 
Synnytysdoula
 (birth doula)

on doulakoulutuksen saanut tukihenkilö, synnytyksen ei-lääketieteellinen asiantuntija, synnyttäjän palvelija ja perheen kanssakulkija, joka antaa henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea ennen synnytystä ja sen aikana. Doulalla, synnyttäjän kumppanilla ja kätilöllä on kaikilla oma, erillinen roolinsa. Kullakin heistä on omat tärkeät vahvuutensa ja yhteinen tavoite, olla synnyttäjän tukena. 

 


Doula tutustuu perheeseen jo ennen synnytystä ja tapaamisten aikana käydään läpi mm. synnyttäjän toiveita ja pelkoja, fysiologisen synnytyksen vaiheita, sekä eri kivunlievitysmenetelmiä, synnyttäjän toiveiden ja tarpeiden mukaan. On tärkeää, että synnyttäjä tuntee olonsa kotoisaksi valitsemansa doulan kanssa. 

Doula tuntee erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä. Hän auttaa myös puolisoa tai muuta tukihenkilöä löytämään heille luontevia tapoja tukea synnyttäjää. Doula on paikalla synnyttäjää ja hänen perhettään varten. Hän auttaa perhettä tekemään tietoisia päätöksiä hoitohenkilökunnan kanssa, mutta ei tee koskaan päätöksiä perheen puolesta. Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Jatkuvalla läsnäololla on suuri merkitys synnytyksen edistymisen kannalta ja se tuo turvaa tilanteessa, jossa ympäristö tai ympärillä oleva henkilökunta vaihtuu. Doula on paikalla koko synnytyksen ajan, jos perhe niin toivoo. Doulan tuki vähentää komplikaatioita, sekä keisarinleikkausten ja lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta. Synnytyksen kesto lyhenee ja vauvoilla on vähemmän alhaisia Apgar-pisteitä

Lisää tietoa doulan tarjoaman jatkuvan tuen vaikutuksista voit lukea täältä:

 

 

  

 

Synnytyksen jälkeisessä tapaamisessa käydään läpi synnytystä ja uuden arjen iloja ja haasteita. Doulan tuki kasvattaa myönteisen synnytyskokemuksen ja onnistuneen imetyksen todennäköisyyttä. Doula voi jatkaa yhteistä matkaa perheen kanssa myös lapsivuodeaikana ja sen jälkeenkin perhedoulan (post partum doula) roolissa. 

Perhedoula (post partum doula)

voi esimerkiksi tarjota tukea imetyksessä tai kantovälineiden käytössä, auttaa arjen askareissa, kuunnella ja hemmotella tuoretta vanhempaa.


Lapsi kaipaa kantamista

Ihmisvauvat ovat aktiivisia kannettavia. Vauvat mukautuvat ja sulautuvat aikuisen syliin, ovathan he tottuneet siihen jo kohdussa. Vauvan ensikuukausia kutsutaankin neljänneksi (raskaus)kolmannekseksi. Jos vauvaa nostaa tai häntä yrittää laskea maahan, hän koukistaa jalkansa merkiksi, olisin mielelläni sylissäsi, kiitos! 
 
Kantaa voi ilman erityisiä kantovälineitä,  mutta ne voivat tehdä
kantamisesta helpompaa ja käytännöllisempää. Myös tutkitusti tärkeä ihokontakti on helppo toteuttaa kantoliinan tai -repun avulla. Kantamisella on lukuisia etuja sekä lapselle että vanhemmalle (KLY - Kantoliinayhdistys).

Olen suorittanut kolmiosaisen Die Trageschule Dresden© -koulutuksen ja pätevöitynyt sertifioiduksi kantoliinaohjaajaksi (Certified Carrying School Consultant) 2013. Osaan opastaa kantovälineiden valinnassa ja niiden käytössä, vuosien kokemuksella. Ei ole yhtä oikeaa tapaa kantaa. Siipiemme alla toimii myös Kantovälinevuokraamo Lin, josta on mahdollista vuokrata mm. erilaisia kantoliinoja ja -reppuja. 

 

Tieto - Imetysluottamus - Tuki
 
Vauvan synnyttyä synnyttäjä nostaa hänet vaistomaisesti iholleen ja jo vastasyntyneellä on valmiudet hakeutua itsenäisesti rinnalle vanhempansa tukemana (breast crawl). Äiti/vauva-pari tutustuu toisiinsa ja toimii yhtenä yksikkönä. Ensiviikkojen jälkeen imetys vakiintuu, muuttaakseen taas muotoaan vauvan varttumisen tahdissa
Imetys on ihmisellä biologinen normi, mutta toisaalta myös opittava ja opeteltava taito, aivan kuten esimerkiksi käveleminen. Jos kohtaa imetyksessä haasteita tai jokin asia imetyksessä askarruttaa, on mahdollista saada tietoa ja tukea. Yksin ei kannata jäädä.
Perhedoulana voin tarjota tietoa ja tukea imetykseen kotikäynnein, tarvittaessa myös puhelimitse tai sähköisesti. Turun seudulla kotikäyntejä tekee myös Mammae, jonne ohjaan tarvittaessa äiti/vauva-pareja tilanteissa, joissa tarvitaan terveydenhoitoalan ammattilaisen tukea. Mammaen IBCLC-kätilöt ovat imetysalan korkeimman tutkinnon suorittaneita ammattilaisia. Vertaistukea ja tietoa imetyksestä tarjoaa Imetyksen tuki ry.